DỊCH VỤ VỆ SINH SIÊU THỊ

Chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ siêu thị trên cả nước, bao gồm: nhân công chuyên nghiệp hiện đại và hoá chất vệ sinh chuyên dụng.
Các khu vực vệ sinh:

– Khu vực bên ngoài

– Khu vực bán hàng: lối đi, sảnh, quầy thu ngân, ..

– Khu vực quầy hàng: khu chế bến, khu bán đồ tươi sống,..

– Khu vực văn phòng

– Kho hàng

– Khu vực đóng gói

– Khu vực để đồ

Supermarket cleaning services

We provide a full range of industrial cleaning services for all supermarkets in the country, including: professional workers, modern industrial equipment and specialized cleaning chemicals.

Toilet areas:

– Outside areas: walkway, parking lot, …

– Sales areas: walkway, lobby, cashier, …

– Area of ​​stalls: processing areas, fresh produce areas, …

– Aisle

– Office areas

– Warehouse

– Packing areas

– Storage areas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *